Dagens lilla ord...
En fiende är för mycket, hundra vänner för få.(Sverige)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida