Dagens lilla ord...
Den som inte vill arbeta, han ska heller icke äta.(Bibeln)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida