Dagens lilla ord...
Stora mäns laster skattas ofta som dygder.(Kanada)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida