Dagens lilla ord...
Forntiden är en spann aska.(USA)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida