Dagens lilla ord...
Vår tids tjuvar finns inte i skogarna, utan på kontoren.(Rumänien)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida