Dagens lilla ord...
Äran är högsta trädet i skogen.(Danmark)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida