Dagens lilla ord...
Stor är en storman, när hans stormän är stora.(Gammalegyptiskt ordspråk)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida