Dagens lilla ord...
Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting.(Kina)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida