Dagens lilla ord...
Om det bara hängde på skägget, kunde också getabocken predika.(England)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida