Dagens lilla ord...
För en god natt gives mången ond dag.(Danmark)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida