Dagens lilla ord...
Det är samma sol som smälter vaxet och härdar leran.(Gammalgrekiskt ordspråk)/>
Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida