Dagens lilla ord...
Lärdom känner ingen rang.(Japan)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida