Dagens lilla ord...
Äktenskapets band kan brytas, men inte släktskapens.(Karolinerna)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida