Dagens lilla ord...
Ett gram högmod är nog för att ödelägga hundra kilo dygd.(Kina)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida