Dagens lilla ord...
Vördar du hunden, får du lort i lön.(Norge)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida