Dagens lilla ord...
Stora mäns laster skattas ofta som dygd.(England)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida