Dagens lilla ord...
Av tio kvinnor är nio svartsjuka.(Kina)

Klicka här för att gå till Stefans sida Klicka här för att gå till Görans sida